O firmie

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielbarku sp. z o.o. powstał z dniem 1 października 2012 r. w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego, który istniał od 1982 roku.

Spółka wpisana jest do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000447664.
Kapitał zakładowy spółki wynosi 300.000 zł.

NIP: 745-184-36-32
REGON: 281430843

Przedmiotem działalności Spółki jest:
- gospodarka wodno-ściekowa
- gospodarka odpadami 
- utrzymanie czystości i zieleni
- drogi i transport

Organy Spółki:
Zgromadzenie Wspólników:
- Gmina Wielbark - Burmistrz Wielbarka Grzegorz Zapadka
Rada Nadzorcza:
- Przewodniczący - Stanisław Jońca,
- Wiceprzewodnicząca - Magdalena Pawłowska,
- Sekretarz - Krystyna Majchrzyk
Zarząd:
- Prezes Zarządu - Jacek Bojarowski