Usługi

Świadczymy następujące usługi:

- odbiór odpadów komunalnych
- utrzymanie czystości i zieleni
- zimowe utrzymanie dróg i chodników
- remonty i naprawa dróg
- usługi sprzętem budowlanym i transportowym