Woda i Ścieki

Obowiązujące taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego zaopatrzenia ścieków:

  - Opłata za 1m3 pobranej wody - 2,65 zł brutto
  - Opłata za 1m3 wprowadzonych ścieków - 3,87 zł brutto
  - Opłata abonamentowa miesięcznie - 3,32 zł brutto


Ceny obowiązują od dnia 19 maja 2020 roku do 18 maja 2021 roku i zostały zatwierdzone decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Do pobrania:
Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.doc
Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.doc.docx
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wielbark.pdf